reklama
57 fotek, v pondělí, 22 zobrazení, 1 komentář | architektura, koníčky, kultura, umělecké
Výstava představuje prezidentskou sbírku výtvarného umění na Pražském hradě.Ta vznikla díky finančním darům, které k 70. a 80. narozeninám dostal k dispozici prezident Masaryk, aby jimi podpořil kulturní a sociální aktivity.Do akvizic bylo zapojeno jen několik osob a zdaleka ne všichni oficiálně. Jednalo se především o V.V.Štecha historika umění, který byl k projektu přizván jako znalec. Je to velmi pěkná výstava a pestrá stylem kvalitních obrazů Pražského hradu.Foto.Blanka Šťastná
38 fotek, podzim, 22 zobrazení, 4 komentáře | architektura, dokumenty, kultura, města
Za podzimního slunečného dne jsme se prošli po částí Petrské čtvrti, která patří k nejstarším osídleným oblastem Nového Města. Původně byl členitý a malebný vltavský břeh chudinskou periferií, stávaly zde mlýny, lázně a pily, řeka byla i zdrojem obživy rybářů, barvířů či koželuhů. Pobřeží ovšem během času zcela změnilo charakter - pestrý, středověký kolorit vystřídala velkoměstská nábřežní komunikace s monumentálními budovami ministerstev. Nejedná se sice o turisticky atraktivní část Prahy, přesto má své kouzlo a mezi moderní zástavbou jsou čitelné náznaky prastaré historie původních osad Újezd u sv. Klimenta a Poříčí.Vlastivědnou vycházku po Praze vedla paní průvodkyně
Dr.Hana Barešová.Foto.Blanka Šťastná /31.10.2018 /
21 fotek, letos v říjnu, 41 zobrazení, 1 komentář | dokumenty, rodina-přátelé, zábava
Hezké říjnové setkání v Klubu seniorů a oslava říjnových narozenin. Spousta úžasných zákusků, dobrého pití a veselá nálada při hře na harmoniku.Foto.Blanka Šťastná
25 fotek, podzim, 33 zobrazení, 1 komentář | dokumenty, koníčky, umělecké
V pátek 19.10.2018 jsme se sešly v Klubu seniorů, abychom vytvořily podzimní dekorace.
Každá přinesla větvičky a daly jsme se do díla. Foto.Blanka Šťastná
59 fotek, 18.10.2018, 45 zobrazení, 8 komentářů | krajina, příroda, rodina-přátelé
Počasí nám přálo , takže jsme vyrazili kolem Hostivařské přehrady .Došli jsme do Újezdu u Průhonic, kde na nás čekala vyhlášená restaurace Selský statek. Délka trasy necelých 8 km.Hned vedle restaurace je prodejna masa a vlastních uzenin, kam se sjíždějí nakupovat lidé z celé Prahy.My jsme si velmi pochutnali a ceny byly opravdu "lidové".Akce se zúčastnili a krásu barevného podzimu si užili : Miluška, Gustav, Hanka, Blanka, Marcela a Eva s Frantou. - prostě "Sedm statečných." Foto.Blanka Šťastná
275 fotek, letos v říjnu, 48 zobrazení, 1 komentář | architektura, krajina, kultura, města, příroda
Krásný týden strávený na Jižní Moravě od 7.do 12.10 2018. Cestou z Prahy jsme se zastavili v Jihlavě.Ubytování bylo v Hustopečích v hotelu Růženy, uprostřed vinic, v malebné krajině blízko Pálavy a Novomlýnských nádrží.Autobusem jsme dělali hvězdicově výlety po okolí. Osvědčená CK Zeman & Zeman opět nezklamala. Martin Z.dělal průvodce i řidiče skvěle, prostě 2 v 1. Počasí bylo neskutečně krásné a umocnilo dojmy z pestrého programu .Perfektní zájezd pro seniory pořádalo SOS Prahy 8.- Bulovka Foto.Blanka Šťastná
22 fotek, 28.9.2018, 35 zobrazení, 1 komentář | dokumenty, zábava
Milé setkání seniorů v Ďáblicích při slavnostním obědě a dalším bohatém pohoštění koláčků, závinu,ovoce a vína na počest Dnu seniorů.Při hře na harmoniku jsme si společně hezky zazpívali. Foto.Blanka Šťastná
51 fotek, 27.9.2018, 23 zobrazení, 1 komentář | architektura, dokumenty, události
Odvěké ohrožení Prahy ohněm. Prostřednictvím nových médií nabízí expozice v Novomlýnské vodárenské věži komplexní zážitek .Kombinace dobových vyobrazení ze sbírek Muzea hlavního města Prahy seznamuje s úlohou vodárenských věží, ničivými požáry v průběhu staletí i příběhy pražského hasičstva. Výstava přenáší návštěvníka do nitra hořícího Národního divadla a odměnou za zdolání celé výšky věže je výhled z nejvyššího patra, a to jak do okolí, tak do blízké i vzdálené budoucnosti Prahy.Expozice je umístěna v poprvé veřejnosti zpřístupněné Novomlýnské vodárenské věži. Jedná se o technickou stavbu ze druhé poloviny 17. století, sloužící k zásobování vodou okolní části Nového Města. Na místě současné věže je doložena již v 15. století dřevěná vodárenská věž, v letech 1602 – 06 byla vybudována výstavná kamenná věž, v jejímž nejvyšším patře se nacházel vyhlídkový prostor, tzv. Lusthaus Foto.Blanka Šťastná

.
106 fotek, letos v září, 30 zobrazení, 1 komentář | architektura, dokumenty, krajina, příroda
V krásné, lehce podzimní dny 19.-21.9.2018 podnikla naše skupina KČT Vojty Náprstka výpravu na jihlavské vrchy.Začali jsme prohlídkou historického města Jihlava, pokračovali na vrch Čeřínek,kde jsme byli 2 noci ubytovaní v turistické chatě KČT.Byli jsme prozkoumat naučnou stezku Čeřínek a našli i krásné hříbky.Poslední den našeho putování jsme navštívili poutní místo a vrch Křemešník.Hezký výlet s prima společností.Výpravu vedl předseda odboru ing. Jan Havelka. Foto.Blanka Šťastná
106 fotek, 22.9.2018, 33 zobrazení, 1 komentář | architektura, dokumenty, kultura, města
Výlet jsme zahájili prohlídkou proslulého pivovaru kde se před 175 lety zrodilo proslulé pivo Pilsner Urquell .Z návštěvnického centra jsme se pivovarským autobusem přesunuli k jedné z nejmodernějších stáčíren s kapacitou 120 000 lahví za hodinu. Viděli jsme i srdce pivovaru – tři varny napříč stoletími. Vrcholem prohlídky byla degustace nefiltrovaného piva Pilsner Urquell v historických sklepech. Po prohlídce nás čekal oběd v samém centru města.Náměstí Republiky vévodí překrásná gotická katedrála sv. Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v České republice,kterou někteří naši senioři lehce zdolali. Při procházce centrem města jsme museli pohladit andělíčka na mříži na zadní straně katedrály. Přináší totiž štěstí a pokud si na něj sáhnete, splní vám tajné přání.Nám ho určitě splnil. Bylo krásně slunečno a my si toto hezké město, každý podle svého užili. Foto.Blanka Šťastná
52 fotek, letos v září, 159 zobrazení, 1 komentář | dokumenty, kultura, města, oslavy
V sobotu 15.září vznikly v prostoru budoucího náměstí prvorepublikové tržiště se stánky, kde jsme si mohli za " dobové bankovky " zakoupit zeleninu, ovoce, koláče, buchty, chléb se sádlem, škvarky a další dobové pochoutky,které připravil Klub seniorů.. K dobové atmosféře nechyběli ani pradlenka perouce prádlo na valše v neckách, vysloužilý voják, trafika, čistič bot či flašinetářka. Byl zde dobový fotoateliér a módní přehlídka, kroužek Šikovných rukou připravil nejrůznější doplňky a dekorace a nechyběly, ani již tradiční vystoupení dalších spolků, školy a školky. Foto.Blanka Šťastná
90 fotek, 8.9.2018, 79 zobrazení, 1 komentář | krajina, příroda, zvířata
Z Prahy v 6,30 hod. přes Strakonice, Strážný, Philippsreuth, Mauth, Neuschönau a Waldhäuser na úpatí Luzného. V 11.00 – 14.00 hod. náročný výstup na kamenný vrchol Luzného / 1373 metrů / a zpět. Od 14.30 – 17.30 hod.procházka Centrem NP Bayerischer Wald - venkovním areálem se zoologickou expozicí šumavských živočichů.Nákupní zastávka ve Zwieslu . Návrat do Prahy přes Spiegelau, B. Eisenstein, Železnou Rudu a Klatovy.V Praze před 21. hod.Opět krásný výlet pořádaný organizací Spirála.Za organizaci zájezdu patří velký dík paní Mgr.Haně Králové a za perfektní průvodcovské služby panu RNDr. Miloslavu Štulcovi.Foto.Blanka Šťastná
39 fotek, 30.8.2018, 15 zobrazení, 3 komentáře | architektura, dokumenty, události, umělecké
Padesáté výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa je jedinečnou příležitostí k uspořádání výstavy, která připomíná jeden z nejtragičtějších okamžiků našich dějin. Ve velké výstavní síni galerie Czech Photo Centre se od 15. srpna představí fotografie Oldřicha Škáchy, které dvacet let zůstaly uzavřeny v ateliéru na Starém Městě. / Foto.Blanka Šťastná 30.8.2018 /
40 fotek, 29.8.2018, 26 zobrazení, 1 komentář | architektura, dokumenty, města
Ve středověku se zde rozkládaly pozemky dvou klášterů. Od konce 18.stol. se zde začaly soustřeďovat různé zdravotní, sociální a univerzitní instituce, takže dnes můžeme tuto oblast charakterizovat jako čtvrť nemocnic, klinik a univerzitních ústavů.Seznámili jsme se zajímavými objekty na trase, s jejich historií a událostmi s touto oblastí spojené.Vycházku vedla paní JUDr. Hana Barešová Foto.Blanka Šťastná
66 fotek, 22.8.2018, 43 zobrazení, přidat komentář | architektura, dokumenty, krajina, města, příroda
Zdejší velkostatkář Alois Svoboda po dlouhých jednáních a nedlouho po připojení Troji k Praze věnoval 7. října 1922 rozsáhlé pozemky (o rozloze 82,0052 ha) včetně trojského zámku československému státu „k oslavě 70. narozenin našeho prvního presidenta T. G. Masaryka. Velkolepý dar, který se již v naší době "nenosí "
Trasa naší v vycházky vedla od Trojského zámku, kolem starého mlýna, přes bývalou dělnickou kolonii Rybáře, kolem starých viničních usedlostí Kazanka, Popelářka a vil v historizujícím i funkcionalistickém slohu. Pod vedením výborné průvodkyně PIS paní PhDr Milady Rackové jsme se dozvěděli velmi zajímavých informací o architektuře, původních usedlostech a vesnických scenérií Troje.
Foto.Blanka Šťastná
36 fotek, 16.8.2018, 30 zobrazení, 1 komentář | architektura, dokumenty, kultura, města
Národní zemědělské muzeum stejně jako Česká republika slaví sté výročí svého vzniku, a k tomuto jubileu připravilo venkovní výstavní expozici.Uprostřed květinové zahrady na nás čeká historický kolotoč se zvířecími motivy a houpačka. Inspirací pro zahradu bylo kromě prvorepublikové zahradní architektury i téma „pouť ve městě“. Expozice přerostla také na střechu muzea s jedinečnými pohledy na Prahu, kde je k obdivování vysazen vzorník květinových záhonů se slunečními hodinami. Foto.Blanka Šťastná.
36 fotek, 26.7.2018, 35 zobrazení, 1 komentář | dokumenty, krajina, kultura, umělecké
Na přípravě výstavy Kavánových obrazů v Galerii Kooperativy se podílela Národní galerie v Praze a několik dalších institucí, zejména Krkonošské muzeum v Jilemnici, které vlastní nejrozsáhlejší kolekci autorových prací. Jsou zde známá plátna i obrazy po desetiletí nedostupné či ztracené, některé v nových i nečekaných souvislostech. Po prohlídce výstavy si člověk opět přesvědčí jak je v Česku krásně.Foto.Blanka Šťastná
25 fotek, 27.7.2018, 25 zobrazení, 2 komentáře | dokumenty, kultura, oslavy, umělecké
V budově Českého rozhlasu v suterénu historické budovy na Vinohradech je expozice z dějin rozhlasového vysílání, pravidelné výstavy, poslechy a zajímavosti o Českém rozhlase.Fotograf Otto Dlabola zase představuje svou tvorbu, tentokrát nejen známých osobností, ale také snímky z Prahy v srpnu 1968.Foto.Blanka Šťastná
43 fotek, 20.7.2018, 45 zobrazení, 2 komentáře | architektura, dokumenty, kultura, umělecké
Zahradní město vinohradské kolonie bylo založeno Spolkem žurnalistů a v roce 1924 se sem přestěhovali bratři Čapkovi z bytu na Kampě. Dvojvilu postavil v architekt Ladislav Machoň ve stylu tzv. národního slohu. Dům skrýval dvě vily s totožnými, zrcadlově otočenými dispozicemi, o zahradu se starali oba bratři společně. Spisovatel Karel Čapek obýval se svým otcem pravou část domu, levá připadla bratru Josefovi s rodinou, který si v podkroví zřídil malířský ateliér. Budova je obklopena zástavbou navrženou architektem Josefem Kalousem.Architektura tohoto vcelku rozsáhlého dvojdomu vycházela z kotěrovského pojetí, které se vyznačovalo jednoduchým, pevným objemem, zakončeným valbovou střechou s úzkými vikýři. Významnou součástí domu byla rozsáhlá zahrada, na jejíž podobě se podílel architekt Karel Dudych.V září 2013 schválilo zastupitelstvo Prahy 10 odkup poloviny dvojvily, která patřila Karlu Čapkovi, za 44 milionů korun od prasynovce Olgy Scheinpflugové.Foto.Blanka Šťastná
23 fotek, 20.7.2018, 42 zobrazení, 1 komentář | dokumenty, rodina-přátelé, sport
Hezké a veselé sportovní setkání seniorů při hře kroketu.Udělování cen finalistům a výborné
občerstvení.Foto.Blanka Šťastná

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.